[5 ก.พ. 64] ผู้บริหารระดับเขตเยี่ยมเสริมพลัง ณ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงการเยียวยาด้านจิตใจ ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีนายแพทย์ ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, นางประชุมพร กวีกรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย ให้การต้อนรับ

รูปภาพเพิ่มเติม :