[12 ม.ค. 64]ท่านโฆษก ศบค. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี 12 มกราคม 2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 วลา 09.00 น.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 หรือ โฆษก ศบค. ร่วมประชุมกับกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในวันที่ 12 มกราคม 2564 วลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังผลการเฝ้าระวังโควิด 19 และเตรียมความพร้อมการจัดตั้งรพ.สนาม จังหวัดอุบลราชธานี