[ 12 ม.ค. 2564]ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจทีมงานที่จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 12 มกราคม 2564 วลา 10.00 น.​

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 หรือ โฆษก ศบค. พร้อมด้วยนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งรพ.สนาม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นพ. สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 12 มกราคม 2564 วลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี