[28 ธ.ค. 63]ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00​น.​

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน กิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 พร้อมด้วยนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนพ.พิเชษฐ์ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงาน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง รพ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ผู้เข้ารับป้ายของขวัญปีใหม่ ประกอบด้วย ผู้อำนวยโรงพยาบาล, สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรม

  1. รับของขวัญปีใหม่
  2. ปล่อยรถคาราวานประชาสัมพันธ์ของขวัญปีใหม่
  3. เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
    ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. และประชาชนทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 250 คน