[28 ธ.ค. 63]ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00​น.​

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน กิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 พร้อมด้วยนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวรายงาน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประชาวาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผู้เข้ารับป้ายของขวัญปีใหม่ ประกอบด้วย ผู้อำนวยโรงพยาบาล, สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัอุบลราชธานี
กิจกรรม

  1. รับของขวัญปีใหม่
  2. ปล่อยรถคาราวานประชาสัมพันธ์ของขวัญปีใหม่
  3. เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านคำเจริญ ต.วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
    ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. และประชาชนทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 คน