[28 ธ.ค. 63]เเขตสุขภาพที่ 10 เปิดโครงการ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00​น.​

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน กิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 โดยมีนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวต้อนรับ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ พุทธอุทยาน พระมงคลมิ่งเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ผู้เข้ารับป้ายของขวัญปีใหม่ ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, ผู้อำนวยโรงพยาบาลทั่วไป, ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 10 ทุกแห่ง
กิจกรรม

  1. รับของขวัญปีใหม่
  2. ปล่อยคาราวานประชาสัมพันธ์ของขวัญปีใหม่
  3. เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 14 บ้านโนนหนามแท่ง
    ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. และประชาชนทั่วไปของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 300 คน
    ขอขอบคุณ : ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, และรพ.อำนาจเจริญทุกท่าน ที่ได้จัดโครงการนี้ในนามเขตสุขภาพที่ 10