[15 ธ.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 เฝ้าระวังเข้ม ด่านชายแดนไทย ลาว ต้าน covid-19

15 ธ.ค. 2563 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร รับฟังการนำเสนอข้อมูลจาก นายปิยะพงศ์ นาโสก หัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ ซึ่งมีมูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศกว่า 3 แสนล้านบาท/ปี มีรถเข้าออกประเทศ ประมาณ 600 คัน/วัน (ไม่ลดลง) มีคนข้ามแดน เดิมทีก่อนมีโรค covid 19 5,000 – 6,000 คน/วัน ลดลงเหลือ 500-600 คน/วัน ได้ติดตามมาตรการแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ การเตรียมความพร้อมในการเปิดด่าน มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย
โดยมี นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญยรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร รองผู้อำนวยการ, นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ด่าน ให้การต้อนรับ