[8 ธ.ค. 63] คณะกรรมการฯอนามัยแม่และเด็ก MCH Board หารือแนวทางการป้องกัน รักษาภาวะโลหิตจางในเด็ก เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวง เชคสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯอนามัยแม่และเด็ก MCH Board เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อหาแนวทางการป้องกัน รักษาภาวะโลหิตจางในเด็ก ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชกรรม ศูนย์วิชาการ และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10