[23 พ.ย. 63] ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมติดตามงานของแต่ละกลุ่มงาน (C) พร้อมมอบหมายการแข่งขันกีฬาประจำปี 2564 ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาโซนจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และกีฬาสีจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 ธันวาคม 2563

พร้อมต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงานจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายกานต์รวี อุ่นคำ, นายบริบูรณ์ แก้วตัน และนายดนุภพ สิมพันธ์ ด้วยความยินดียิ่ง

รูปภาพกิจกรรม