[18 พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน สาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 7 ประจำปี 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายชัยนิตย์ อินทร์งาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสสุขภาพ (CSO) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 นายกิตติพศ ดำบรรพ์ ให้เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน สาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 7 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดทั้งเป็นแบบอย่างการสร้างสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายและกีฬา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี