[9พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 เสริมพลังท้องถิ่น MOU เปิดใช้บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ ป้องมะเร็งตับและท่อน้ำดี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.

นายแพทย์​ทวีศิลป์​ วิษณุ​โยธิน​ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่​ 10​ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดใช้ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล ตัดวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี​ กล่าวรายงานโดยนายสำเริง ทาริวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี ผู้ร่วมลงนามโดยนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายอำเภอลืออำนาจ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ฯลฯ ณ อบต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ