[10 พ.ย. 63] นำเสนอแผนปฏิบัติราชการและบูรณาการร่วมเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติราชการร่วมเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมบูรณาการแผนงานร่วมกับศูนย์วิชาการ โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 / นายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร/ ประธานคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศเขตสุขภาพที่ 10 (CPIO) พร้อมคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมรับฟังการนำเสนอแผนงานฯ และให้การวิพากษ์ในครั้งนี้

โดยการนำเสนอแผนงาน/ โครงการ ในครั้งนี้ ตาม 15 แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 4 Excellences กำกับโดยคณะกรรมการบริหารแต่ละ C และประธาน PM ปีงบประมาณ 2564