[10 พ.ย. 63] “Sunpasit Drive Thru” ระบบบริการผู้ป่วยแบบไม่ลงจากรถ

10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์​ทวีศิลป์​ วิษณุ​โยธิน​ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่​ 10​ เป็นประธานในพิธีเปิด “Sunpasit Drive Thru” ระบบบริการผู้ป่วยแบบไม่ลงจากรถ โดยมีนายแพทย์มนต์ชัย
วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุวิทย์
โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ผู้บริหารโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
การเปิดบริการนี้ เป็นอีกช่องหนึ่งในการเข้าถึงบริการ วัตถุประสงค์เพื่อลดแออัด ลดการสัมผัส เว้นระยะห่าง สามารถใช้สิทธิ์ รักษาพยาบาลได้เหมือนที่โรงพยาบาลทุกสิทธิ์ เปิดบริการเบื้องต้น ดังนี้

  1. เจาะเลือดในกรณีไม่ต้องการผลทันที
  2. ตรวจสุขภาพ (เอกซเรย์ปอด, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)
  3. รับยา (ในกรณีได้ใบสั่งยาแล้วไม่รอรับที่โรงพยาบาล)
  4. ฉีดวัคซีน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
    สามารถติดต่อสอบถามเข้าใช้บริการได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ

    สถานที่เปิดบริการ ณ พื้นที่ลานจอดรถ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสุริยาตร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี