[24 กรกฎาคม 63] สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จัดกิจกรรม กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 นำโดย นายกิตติพศ ดำบรรพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จัดกิจกรรม กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ณ บริเวณหน้าทางเข้าอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 บ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพกิจกรรม