[23 ก.ค.63] – เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ

23 กรกฎาคม 2563  

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 10 ในการตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 โดยในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายแพทย์นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และนายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับและ เป็นผู้ให้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

  • การติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  • การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)