[22 ก.ค.63] – เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดยโสธร

22 กรกฎาคม 2563  

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดยโสธร

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวจงกลนี  จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 10 ในการตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 โดยในวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายแพทย์ภาณุพันธุ์ ธนปฐมสินชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ว.2) ให้การต้อนรับและ เป็นผู้ให้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

         – การติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

         – การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

         – มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ       แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)