[20-22 ก.ค.63] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563

เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563

นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมกับนายกิตติพศ ดำบรรพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563     โดยกรมการปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่มีผลงานโดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 :

         – 20 ก.ค. 63 ณ บ้านโนนบ้านใหม่ ม.8 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

         – 21 ก.ค. 63 ณ บ้านหนองยาง ม.6 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

         – 22 ก.ค. 63 ณ บ้านสะพือใต้ ม.6 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี