[15 ก.ค.63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เตรียมรับ นายกรัฐมนตรี

ผตร. ลงพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เตรียมรับ นายกรัฐมนตรี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, โรงพยาบาลศรีสะเกษ, ศูนย์อนามัยที่ 10 และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ และ วัดสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ