[25 มิ.ย. 63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมรพ.กันกันทลักษ์ และรพ.สต.บ้านนา ในการตรวจราชการรอบ 2/2563 จ.ศรีสะเกษ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมรพ.กันกันทลักษ์ และรพ.สต.บ้านนา ในการตรวจราชการรอบ 2/2563 จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

คณะตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 ณ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และรพ.สต.บ้านนา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นำทีมตรวจราชการฯ ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลทั่วไปและผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมสถานที่ให้บริการประชาชน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และรพ.สต.บ้านนา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์, นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช และนายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอสม. ให้การต้อนรับ