[25 มิ.ย. 63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมเรือนจำกันทรลักษ์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ในการตรวจราชการรอบ 2/2563 จ.ศรีสะเกษ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมเรือนจำกันทรลักษ์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ในการตรวจราชการรอบ 2/2563 จ.ศรีสะเกษ

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมเรือนจำกันทรลักษ์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ร่วมกับ นพ.ทนง วีระแสงพงษ์, นพ.สุรเดชช ชวะเดช รองนพ.สสจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นพ.บัณฑูล วรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ คณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการสุขภาพในเรือนจำกันทลักษ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

เพื่อเชื่อมประสานการดำเนินงานระหว่างกรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ