[18 มิ.ย. 63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบ 2/2563 จ.อุบลราชธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบ 2/2563 จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18  มิถุนายน  2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 

พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร และคณะผู้นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีการพัฒนานวัตกรรมที่น่าชื่นชม Video Laringoscope ใช้กล้อง wifi เชื่อมต่อมือถือ ภาพคมชัด สะดวกต่อการใช้งาน และราคาถูก ใช้งบประมาณเพียง 600 บาท พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยี New Normal สำหรับสถานการณ์ COVID-19 โดยการใช้ แอพพลิเคชั่น Zoom ในการสื่อสารกับผู้ป่วยโดยไม่ต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล

นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ได้พบปะพี่น้อง อสม. ผู้ปิดทองหลังพระ ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เป็นที่ชื่นชมไปทั่วโลก

พร้อมลงตรวจเยี่ยม New normal ตลาดสดเทศบาลอำเภอบุณฑริก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด และรพ.สต. บ้านแมด อำเภอบุณฑทริก จังหวัดอุบลราชธานี