[17 มิ.ย. 63] นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยม Local Quarantine จ.อุบลราชธานี

17 มิถุนายน 2563

เวลา 17.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องกักกันและสังเกตอาการ โรค COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี Local Quarantine ปัจจุบัน มีผู้เข้าพักทั้งสิ้น 38 ราย รับฟังการนำผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทักทายให้กำลังใจผู้เข้าพักฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายชูวิทย์ ธานี สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน และและคณะเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับ ณ.ศูนย์พักสังเกตอาการผู้ป่วย โควิด 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขต บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี