[10 มิ.ย. 63] สธน.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงาน และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ จ.อำนาจเจริญ

10 มิถุนายน 2563

เวลา 17.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงาน และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 เตรียมพร้อมรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิวีระภุชงค์ จำนวน 1 ราย ที่บ้านคำสร้างบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยมีนายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นางฤดีวรรณ วงษ์เจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงนภาพร เกียรติดำรง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ, นายสมศักดิ์ หอมชื่น สาธารณสุขอำเภอเมือง, เครือข่ายโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ให้การต้อนรับ