[8 มิ.ย. 63] พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารที่พักพยาบาล สนง.เขต 10

8 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี , นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมทั้ง บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ร่วมประกอบพิธีพราหมณ์ ในการวางเสาเอก เสาโท ก่อสร้างอาคารที่พักพยาบาล 24 ยูนิต 12 ครอบครัว ณ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลอุบลราชธานี สัญญาเลขที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ผู้รับจ้าง หจก.เตียสิทธิ์ก่อสร้าง สัญญาค่าจ้าง 9,590,000 บาท จำนวน 8 งวด เริ่มต้นสัญญา 14 เมษายน 2563 ถึง 8 เมษายน 2564 จำนวน 360 วัน

ในการนี้ ได้รับเกียรติ จากนายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพกิจกรรม