[5 มิ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ Smart Refer

เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ Smart Refer ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เขตสุขภาพที่ 10 โดยคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Smart Refer) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Smart Refer) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศรับ-ส่งต่อผู้ป่วย (Smart Refer) เขตสุขภาพที่ 10
มอบหมายให้ นางหรรษา ชื่นชูผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการฯ เป็นประธานการประชุมและดำเนินการประชุม

การประชุมประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมระบบ Smart Refer, สถิติการส่งรีเฟอร์ ทั้ง ReferOut-In-Back-Receive, การบริหารจัดการ Bed sharing, การใช้งาน Refer board, การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง Service plan, วิธีการใช้งานระบบ รวมทั้งการ Get new requirements ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 95 คน จาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ และจ.มุกดาหาร จากหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 10 รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รพ.พระศรีมหาโพธิ์ และ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

การประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมสแกน QR-Code ไทยชนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายรัฐบาล