[6 พ.ค. 2563] รองนายกฯ/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโรคCOVID-19 ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

6 พฤษภาคม 2563


วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ณ จุดคัดกรองท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ,นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ,นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ