[6 พ.ค. 2563] รองนายกฯ/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวน้องทิพย์เด็กหญิงที่มีอาการตาอักเสบวัย 4 ขวบ จ.อุบลราชธานี

6 พฤษภาคม 2563


วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 นำคณะผู้บริหาร นำโดย นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ,นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ,นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจครอบครัวน้องทิพย์เด็กหญิงที่มีอาการตาอักเสบ วัย 4 ขวบ (กรณีที่เป็นข่าวเข้าใจผิดว่าโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษา )โดยได้มอบเงินช่วยเหลือและกระเช้าผลไม้พร้อมด้วยตุ๊กตาเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับคุณย่าของเด็ก โดยได้ยืนยันว่าคณะแพทย์ พยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จะให้การดูแลรักษาอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยจรรยาวิชาชีพ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย ให้กำลังใจผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย พร้อมมอบเงิน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”