[6 พ.ค. 2563] ผู้ตรวจ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์ EOC Covid-19 จังหวัดยโสธร

6 พฤษภาคม 2563

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จังหวัดยโสธร โดยจุดแรก ณ ศูนย์กักกันฉัตรพิมานรีสอร์ท อำเภอเมือง มีผู้เข้ารักการกักกันทั้งสิ้น 19 คนและห้วยจานรีสอร์ท อำเภอคำเขื่อนแก้ว มีผู้เข้ารักการกักกันทั้งสิ้น 9 คน ได้รับการต้อนรับนำเสนอผลการดำเนินงานโดย นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และคณะเจ้าหน้าพร้อมเครือข่ายปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ รวมทั้งมอบวัสดุทางการแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติงานต่อไป