[28 เม.ย. 63] COO ลงชี้จุดพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พัก สนง.เขต 10

28 เม.ย. 2563

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง รก. นักวิชาการสาธารณสุข (เชี่ยวชาญ) ด้านบริหาร นางลำดวน ศรีขาว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายชัยนิตย์ อินทร์งาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 คณะเจ้าหน้าที่จาก สสจ.อุบลราชธานี และคณะผู้รับผิดชอบงาน ร่วมลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 บริเวณพื้นที่ติดกับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ในการลงพื้นที่ ครั้งนี้ ท่าน COO ได้สำรวจบริเวณก่อสร้างอาคาร และชี้จุดการก่อสร้างอาคาร พร้อมกำชับผู้รับเหมาให้เร่งดำเนินการให้แแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับติดตามการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง

นอกจากนี้ ท่าน COO มีข้อสั่งการ ให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พิจารณาวางแผนเจ้าหน้าที่เข้าพักตามความจำเป็น และให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเข้าพักด้วย

ลักษณะอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตรม. ณ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลอุบลราชธานี สัญญาเลขที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ผู้รับจ้าง หจก.เตียสิทธิ์ก่อสร้าง สัญญาค่าจ้าง 9,590,000 บาท จำนวน 8 งวด เริ่มต้นสัญญา 14 เมษายน 2563 ถึง 8 เมษายน 2564 จำนวน 360 วัน

รูปภาพกิจกรรม