[27 เม.ย. 63] ขอขอบคุณ และสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ให้แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1

27 เม.ย. 2563

นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10


พร้อมนายชัยนิตย์ อินทร์งาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) และ นายยุทธพล โพธิ์แก้ว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ร่วมขอบคุณพร้อมส่งหนังสือขอบคุณ ที่แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ได้ให้ความอนุเคราะห์ บดอัดพื้นที่ผิวถนนด้านหน้าและด้านข้างทิศตะวันตกของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมตีเส้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยน เมื่อวันที่ 20-23 เมษายน 2563

จากนั้น สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้มอบวัสดุทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคไวรัส COVID-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน 1 กล่อง ถุงมือ จำนวน 1 กล่อง และ Face shield จำนวน 24 อัน ให้กับแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีนายสมโภช แนวจำปา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 ให้การต้อนรับ และเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้

เราจะผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

รูปภาพกิจกรรม