[23 เม.ย. 63] ผตร. ร่วม Conference จ.อุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์ COVID-19

ผตร. ร่วม Conference ติดตามสถานการณ์ COVID-19 จ.อุบลราชธานี

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบ Conference ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี

โดย นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานสถานการณ์โรคไวรัส COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 จังหวัดอุบลราชธานี ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายใหม่ รวมยอดผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม จำนวน 15 ราย ในจำนวนนี้

  • อาการดีขึ้นได้ส่งไปเฝ้าสังเกตอาการที่ ศูนย์พักสังเกตอาการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19  บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 ราย กำหนดส่งกลับบ้าน วันที่ 24 เมษายน 2563
  • รักษาหายแล้วส่งกลับบ้าน 12 ราย โดยให้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด แยกตัว และสวมหน้ากากอนามัยจนครบ 30 วัน

จากนั้น ผู้ตรวจราชการฯ ได้มีข้อสั่งการ ให้จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัน COVID-19 ตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และโรคไข้เลือดออก ที่จะระบาดในฤดูฝนนี้ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี อย่างเข้มข้น และได้ให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กระทรวงฯ อยู่ในระหว่างเตรียมบรรจุข้าราชการสู้ภัยไวรัสในครั้งนี้ไปด้วยกัน พร้อมชื่นชมผลการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด ร่วมสู้ภัยไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้