[22 เม.ย. 63] ผตร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.ศรีสะเกษ ติดตามสถานการณ์ COVID-19

ผตร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 22 เมษายน 2563

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคไวรัส COVID-19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส ณ จังหวัดศรีสะเกษ

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดย นพ.วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จากนั้น รับฟังการบรรยายการสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้ง เป็นประธานการประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ผ่านระบบ Conference ร่วมกับโรงพยาบาล และคปสอ. ทุกแห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ

ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาล ARI PUI คลินิก, Single room, Cohort ward, ICU, ห้อง AIIR และ ห้อง Lab PCR ซึ่งโรงพยาบาลศรีสะเกษได้ให้การรักษาผู้ป่วยยืนยัน 8 ราย ทุกรายรักษาหายและกลับบ้านเรียบร้อย

ณ โรงพยาบาลวังหิน โดย นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน นพ.ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน นายอรรถวุฒิ ชารีผล สาธารณสุขอำเภอวังหิน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน COVID-19 ของโรงพยาบาลวังหิน พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาล และชื่นชมวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ณ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายปรีชา ปิยะพันธ์ สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ และลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาล

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ชื่นชมการดำเนินงานของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ดำเนินการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การคัดกรอง การป้องกันและรักษาผู้ป่วย การติดตามผู้ป่วยหลังการรักษา โรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ