[21 เม.ย. 63] ผตร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.อำนาจเจริญ ติดตามสถานการณ์ COVID-19

ผตร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 21 เมษายน 2563

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคไวรัส COVID-19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นพ.ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ รับฟังการบรรยายการสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้ง เป็นประธานการประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ผ่านระบบ Conference ร่วมกับ โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่งในจังหวัดอำนาจเจริญ

ณ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา โดยมี พญ.บุษณี มุจรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ รับฟังการบรยายการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค COVID-19 ของโรงพยาบาลปทุมราชวงศา พร้อมทั้งลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาลและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมี นพ.พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ พญ.นภาพร เกียรติดำรง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ รับฟังการบรยายการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค COVID-19 ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ พร้อมทั้งลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาลและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ชื่นชมการดำเนินงานของจังหวัดอำนาจเจริญทั้งทางด้านการเตรียมความพร้อม การควบคุมป้องกันการระบาด และการรักษาโรค รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติพักฟื้นหลังการรักษาของผู้ป่วยโรค COVID-19 ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญพบผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย รักษาหายแล้วและพักฟื้นที่บ้าน