[13 เม.ย. 63] ขอบคุณ รพ.ศรีสะเกษ แบ่งปันหน้ากากผ้าให้พวกเรา

13 เมษายน 2563

นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากผ้าป้องกัน COVID-19 จากโรงพยาบาลศรีสะเกษ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ขอขอบคุณโรงพยาบาลศรีสะเกษ ที่ห่วงใยพวกเราและอนุเคราะห์หน้ากากผ้า มายังเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ในครั้งนี้ เราจะสู้วิกฤตินี้ไปด้วยกัน