[11 เม.ย. 63] ร่วมแรงร่วมใจ 5ส. & ทาสีรั้ว

11 เม.ย. 2563

นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10


มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมกันดำเนินการกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดรอบสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมทาสีรั้วหน้าอาคารสำนักงาน

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ นำโดยหัวหน้ากลุ่มงาน

  • นายชัยนิตย์ อินทร์งาม หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
  • นางสุชารัตน์ ญาวงศ์ หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO)
  • นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์ หน.กลุ่มงานอำนวยการ

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 อย่างพร้อมเพรียง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

รูปภาพกิจกรรม