[23 มี.ค. 63] ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งแรก ณ สนง.แห่งใหม่

23 มีนาคม 2563

นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10


เป็นประธานการประชุมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งแรก ณ ที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

  • แผนการและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานแห่งใหม่
  • การป้องกันและปฏิบัติตนให้ห่างไกลจาก COVID-19
  • การรายงานสถานการณ์ COVID-19 จากหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) นายชัยนิตย์ อินทร์งาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  • การจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร

การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานและสวมเครื่องแบบอย่างพร้อมเพรียง

รูปภาพกิจกรรม