[24 มี.ค. 63] ตัดเย็บหน้ากากและ Face Shields สู้ภัย COVID-19

24 มีนาคม 2563

นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10


ร่วมกับเจ้าหน้าที่บุคลากร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จัดกิจกรรมตัดเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้าฝ้าย และ Face shields เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยฝึกปฏิบัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวโสมมนัญสา โสคำภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้ฝึกสอน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

รูปภาพกิจกรรม