[20 เม.ย. 63] ผตร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.อุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์ COVID-19

ผตร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.อุบลราชธานี

วันที่ 20 เมษายน 2563

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10/ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในการวางแผนการเฝ้าระวัง การรักษา การเตรียมความพร้อม ป้องกันและควบคุมโรค รับฟังการบรรยาย ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ สถานการณ์ไวรัส COVID-19 และเยี่ยมให้กำลังใจ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่

ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดย นพ.มนต์ชัย วัฒนาสิทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นพ.เจนฤทธิ์ วิตตะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ของโรงพยาบาล

ณ โรงพยาบาลสนาม ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี สถานที่ตรวจคัดกรองและรักษาโรคทางเดินหายใจทุกประเภท ที่ผู้ป่วยทางเดินหายใจออกจาก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อต่อผู้ป่วยประเภทอื่น และเป็นสถานที่เฉพาะสำหรับ COVID-19

ณ ศูนย์พักสังเกตอาการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่รักษาหายแล้วก่อนส่งตัวกลับบ้าน และบุคคลผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ณ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.นพ.สาโรช สมชอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล

จากการลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ได้ให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ จาก Facebook ส่วนตัว ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้

มาตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลช่วง COVID ปรากฏว่า ผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาลทุกแห่ง ลดลง ไม่ว่าจะเป็น OPD หรือ IPD สามารถลดความแออัดโดยอัตโนมัติ (ทำมาสิบ ๆ ปี ก็ไม่สำเร็จ) เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ทำไม ? และเป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้ว่า ทำอย่างไร ทำให้เราและประชาชนเองเรียนรู้ว่า

  1. ผู้ป่วยทั่วไปมากกว่า 50% ไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์ สามารถดูแลตัวเอง ก็หายเองได้ จะทำอย่างไรให้เกิด New normal คงสภาพนี้กับประชาชน
  2. เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเรียนรู้ว่า การส่งยาถึงบ้าน ไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์ทุกเดือน สามารถลดค่าใช้จ่ายและลดความแออัดของโรงพยาบาลได้ หลัง COVID เราจะคงสภาพนี้ได้อย่างไร
  3. เรียนรู้ว่า Social Distancing ไม่ใช่จะควบคุม COVID ได้อย่างเดียว สามารถลดโรคอื่น ๆ ได้ด้วย ไม่ว่าจะไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด ฯลฯ เราจะสร้าง New normal เรื่องนี้อย่างไรให้เหมาะสม
  4. เรียนรู้ว่า เราต้องพึ่งตนเองให้ได้ไม่ว่า PPE Mask ฯลฯ (ต้องผลิตเองได้)
  5. เรียนรู้ว่าการลดการเดินทาง ไม่ขายเหล้าช่วงเทศกาล ลดอุบัติเหตุ 3 เท่า ฯลฯ
    “COVID” ทำให้เรารู้อะไรเยอะ “ในวิกฤต มีโอกาส” ใช้ได้เสมอ