[30 มี.ค. 63] ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม จ.อุบลฯ รองรับผู้ป่วย COVID-19

30 มีนาคม 2563

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย
นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นายแพทย์เจนฤทธิ์ วิตตะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อเป็นการแยกผู้ป่วยไวรัสโควิด 19 ออกจากผู้ป่วยโรคอื่น ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่ไปถึงผู้ป่วยโรคอื่นที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกด้วย

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดยนายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพกิจกรรม