[23 มี.ค. 63] ปฏิบัติงานวันแรก ณ สนง.แห่งใหม่

23 มีนาคม 2563

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

มอบหมายให้ นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินกิจกรรมย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน จาก รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไปยัง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 แห่งใหม่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้

ณ รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
– กราบลา ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นศิริมงคล ไหว้พระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย
– มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ นายแพทย์เศวต ศรีสิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 แห่งใหม่
– ทำพิธี ไหว้พระภูมิเจ้าที่
– อัญเชิญพระพุทธรูป ประดิษฐานประจำตำแหน่งในอาคารสำนักงาน

การดำเนินการทุกกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการด้าน Social distancing ห่างไกล COVID-19

รูปกิจกรรม