? ทำไมต้องกักตัวเอง 14 วัน และวิธีปฏิบัติตน

  • หลีกเลี่ยง ใกล้ชิดผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ป่วย/สูงอายุ
  • หยุด เรียน /ทำงาน / กิจกรรมต่างๆ
  • ปิด ปาก/จมูก ด้วยทิชชูทุกครั้งที่ ไอ จาม
  • ห้าม ทานอาหารร่วมภาชนะกับผู้อื่น และแยกของใช้ส่วนตัว
  • สวม หน้ากากอนามัย อยู่ห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร
  • แยก ห้องนอน
  • ทำ ความสะอาดที่พัก / ของใช้
  • ล้าง มือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
  • ทิ้ง หน้ากากอนามัย หรือทิชชูใช้แล้วให้ถูกวิธี (ใส่ถุงมิดชิดและทำความสะอาดมือทันที)


แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค