5 ต.ดูแลใจ กักตัวอย่างไร…ไม่เครียด

  • ต.ติดต่อ…คนที่เรารักผ่านมือถือ/ โซเชียลมีเดีย จะช่วยให้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวและมีกำลังใจ
  • ต.ติดตาม…ข่าวสารอย่างมีสติ ไม่หมกมุ่นเกินไป ถ้ารู้สึกเครียดให้หยุดติดตามและหากิจกรรมอื่นทำบ้าง
  • ต.ต่อต้าน…ความเครียด เช่น ออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อน ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือที่ชอบ ฝึกสมาธิ
  • ต.เติมเต็ม…ความรู้ หาข้อมูลในการดูแลจิตใจตนเอง ถ้ารู้สึกเครียด วิตกกังวล ให้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323
  • ต.ต้องชม…ตนเองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยอมกักตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ