[31 ก.ค. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมลงพื้นที่ตรวจบูรณาการกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 รอบที่ 2 ประจำปี 2565วันนี้ (31 กรกฎาคม 2565)วันนี้ (31 กรกฎาคม 2565)เวลา 10.30 น. นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจบูรณาการกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปี 2565 รอบที่ 2 ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ณ นวลรวมมิตรฟาร์ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และหลังจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ วัดพระพุทธบาทยโสธร จังหวัดยโสธร