[27 ก.ค. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในเขตสุขภาพที่ 10วันนี้ (27 กรกฎาคม 2565)เวลา 08.30 น.นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมหารือและรับฟังแผนการผลิตนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณาสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือในครั้งนี้เวลา

เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ และตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมติดตามการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ บ้านดอนผอุง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีระยะห่างจากเทศบาลเป็นระยะทาง 33 กิโลเมตร เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ขนาดประมาณ 282 ไร่ เพื่อให้บริการกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่อำเภอวารินชําราบ อำเภอเมือง อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอนาเยีย อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเดชอุดม อำเภอสําโรง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

เวลา 15.30 น. เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสระดอกเกษ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี