[26 ก.ค. 65] เขตสุขภาพที่ 10 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัดเลือกอำเภอต้นแบบบูรณาการปฐมภูมิ ปี 2565วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นประธานการคัดเลือกคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง “อำเภอต้นแบบบูรณาการงานปฐมภูมิ (3 หมอ/PCU/NPCU/รพ.สต.ติดดาว และ พชอ.) ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ โดยมีตัวแทนเข้านำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธรอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารรวมทั้งมีผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์