[26 ก.ค. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ให้เกียรติประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Network Teams: ITR10) เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเขตสุขภาพที่ 10 โดย คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาทักษะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Network Teams: ITR10) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565โดยในการจัดประชุมมีกิจกรรมประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนนวัตกรรมที่ร่วมส่งเข้าประกวด ทั้งสิ้น 46 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 22 เรื่อง โดยทั้ง 22 เรื่อง ได้จัดบูทนำเสนอผลงาน ณ โรงแรมบลู โฮเทล นครพนม จังหวัดนครพนมทั้งนี้

รพ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ได้ร่วมจัดบูทแสดงผลงาน เรื่องการพัฒนาระบบการรับคำสั่งแพทย์เป็นดิจิทัล และการพัฒนาระบบเบิกยา รพ.สต. ผ่านศูนย์ข้อมูล (Data center)

ผลการตัดสินนวัตกรรม ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ : ชื่อผลงาน “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ” โดย. รพ.อำนาจเจริญ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ชื่อผลงาน “Muk-Claim Application เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยนอกสิทธิ UC ในจังหวัดมุกดาหาร” โดย รพ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ชื่อผลงาน “ระบบการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาโดยโปรแกรม (Payroll & OT)” โดย รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

– รางวัลชมเชย : ชื่อผลงาน “EKG Gateway System” โดย รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

– รางวัลชมเชย : ชื่อผลงาน “ระบบติดตามเด็กอายุ 0-5 ปี ในการมารับวัคซีนตามนัดด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์” โดย รพ.สต.ทับทิมสยาม07 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษเขตสุขภาพที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และขอชื่นชมผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเเทศ ทุกผลงาน ขอให้รักษาความดีและความสามารถนี้ให้คงอยู่ตลอดไป
——————ชมบทคัดย่อทุกนวัตกรรม ที่ลิ้งค์ >> shorturl.at/DEPQZ