[25 ก.ค. 65] ผู้ตรวจราชการ เขต 10 ร่วมแถลงข่าวงานขยายเครือข่ายความร่วมมือกับการรับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา นี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานงานขยายเครือข่ายความร่วมมือกับการรับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับประชาชนทั่วไปและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับในการค้นหาผู้ประสงค์จะบริจาคอวัยวะและดวงตาและอวัยวะอื่นๆที่ยังใช้ประโยชน์ได้ โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมงานและร่วมลงนามบริจาคอวัยวะ ในงานครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา