[21 ก.ค. 65] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 จ.มุกดาหารวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, พร้อมด้วยนายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นิเทศทุกกรม เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ผลงานเด่น ตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ ในภาพรวมของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและในเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลงานการนำนโยบายสู่การปฏิบัติพื้นที่ ณ โรงพยาบาลคำชะอี รพ.สต.บ้านเหล่า และ รพ.สต.โนนป่าแดง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร