[13 ก.ค. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสาธารณสุข ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยฆ้อง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปนายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางประไพ เจริญผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กลุ่มอนามัยวัยเรียน และกลุ่มส่งเสริมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยฆ้อง และโรงพยาบาลชานุมาน ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 21 ก.ค. 65 ณ รร.ตชด. บ้านห้วยฆ้อง ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน
โดย มีนายแพทย์ธนากร คนเพียร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลชานุมาน นายสมศักดิ์ หอมชื่น สาธารณสุขอำเภอชานุมาน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพห้วยฆ้อง ให้การต้อนรับ