[6 ก.ค. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน EMS และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2565 จังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงพยาบาลหัวตะพานวันนี้ (6 กรกฎาคม 2565) เวลา 13.30 น.นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2565 ในประเด็นการดำเนินงาน EMS และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูลทั่วไป ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และร่วมการต้อนรับ ณ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญผู้เข้าร่วมรับการตรวจราชการครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน จากโรงพยาบาลหัวตะพาน

โดยมี ทีมตรวจราชการจากเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สำนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทีมในการตรวจราชการครั้งนี้